การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งหากปริมาณที่มากอาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้...


ทางด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอย่างปลอดภัย


ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

จาก บลูแบร์ ยูนิฟอร์ม

ด้วยความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี เย็นสบาย สวมใส่ง่าย

พร้อมทั้งยังป้องกันสิ่งสกปรก และไรฝุ่น สามารถระบายและดูดซับเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งการออบแบบและตัดเย็บอย่างประณีต ผลิตจากวัสดุนวัตกรรมคุณภาพสูง

และสอดรับกับมาตรฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงสุด


สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Click


READ MORE OUR FUNCTION..