PERMA HEAL CA

ภาพในอนาคต 

คือ นวัตกรรมที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างถาวร ตลอดอายุการใช้งาน

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สวมใส่ เพอร์ม่า ฮีลก้า ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ นาโนซิงค์ เป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตโพลีเมอร์ ไม่ใช่แค่การเคลือบ แต่นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ในเส้นใย

ซึ่งได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่า มีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ชนิด สแตฟิโลคอกคัส และ เคลบเซลลา นิวโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ต่างๆ และ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้

ไซนัส เพอร์ม่า ฮีลก้า จึงจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นได้

o

o

 SHOP NOW >>