PERMA

PERMA HealCa คือนวัตกรรมผ้าที่ทอ Nano Zinc ผสมเข้าไป ทำให้เกิดคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างถาวรตลอดอายุการใช้งาน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สวมใส่ เพอร์มาฮีลก้า ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ นาโนซิงค์ เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลีเมอร์ ไม่ใช่แค่การเคลือบ แต่นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ในเส้นใยซึ่งได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่า มีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิด สแตฟิโลค็อกคัส และ เคล็บซิลลา นิวโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ และ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ไซนัส เพอร์ม่าฮีลก้า จึงจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นได้ 

  • ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน
  • เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สวมใส่
  • ระงับการเกิดกลิ่น
  • ลดการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งโรงผิวหนัง และทางเดินหายใจอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

o

 SHOP NOW >>