Return

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้าของเรา


เงื่อนไขการคืน/เปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างไร ?

: ก่อนทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ ท่านต้องทำการติดต่อกับ Blue Bear Uniform โดยตรงก่อน ที่ฝ่ายบริการลูกค้า customer service เบอร์โทรศัพท์ 02 050 5993 ( เวลา 9.00 น -17.00 น จันทร์-ศุกร์) (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมลล์ Service@Bluebearuniform.com

เรารับคืนสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการขนส่ง หรือจากการแพคของ บริษัทหรือเป็นสินค้าที่ผิดพลาดไปจากใบสั่งสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินสดหลังจากที่ทางบริษัทได้ตรวจสอบสภาพสินค้าแล้วว่าเป็นไป ตามเงื่อนไขของทางบริษัท ภายใน 2 วันทำการ
             และสินค้าจะต้อง

             • มีป้ายราคาติดอยู่

             • อยู่ในสภาพไม่ผ่านการซักหรือใช้งาน

                    *ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้*

   การเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับ ท่านไม่สามารถใส่ได้ ตามไซส์ที่เลือก หรือเป็นสินค้าที่ผิดพลาดไปจากใบสั่งสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งเท่านั้น

ช่องทางการคืน/เปลี่ยนสินค้าทางใหนบ้าง ?

: ท่านสามารถทำการส่งคืนผ่านบริษัทขนส่งหรือเดินทางมาส่งคืนยัง Blue Bear Uniform ด้วยตัวเอง

คิดค่าขนส่งการคืน/เปลี่ยน สินค้าอย่างไร ?

: ในกรณีสินค้าที่ต้องการคืน/เปลี่ยน โดยเกิดข้อผิดพลาดจากทาง Blue Bear Uniform ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งไปและกลับ แต่ในกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ ลูกค้าต้องทำการรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ด้วยตัวเอง

ระยะเวลาการคืน/เปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างไร ?

: จะต้องติดต่อขอคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว เท่านั้น

รายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณหรือใช้คูปองส่วนลดสามารถคืน/เปลี่ยนได้หรือไม่ ?

: ไม่สามารถคืนได้ แต่สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ในมูลค่าที่เท่ากัน

THANK YOU