Blog

Home/Blog
Blog2021-01-06T20:41:08+07:00

ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆ ...

รู้หรือไม่ ทำไม? หมอถึงสวมใส่เสื้อกาวน์สีขาว (lab coat)

ในปัจจุบัน เสื้อกาวน์สีขาว เป็นเครื่องแต่งกายตามแบบมาตรฐานของแพทย์ ในประเทศทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทย จนทำให้ เสื้อกาวน์สีขาว  ...