การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งหากปริมาณที่มากอาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้…

 

ทางด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอย่างปลอดภัย

 

ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จาก บลูแบร์ ยูนิฟอร์ม

ด้วยความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี เย็นสบาย สวมใส่ง่าย

พร้อมทั้งยังป้องกันสิ่งสกปรก และไรฝุ่น สามารถระบายและดูดซับเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งการออบแบบและตัดเย็บอย่างประณีต ผลิตจากวัสดุนวัตกรรมคุณภาพสูง

และสอดรับกับมาตรฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงสุด