รู้หรือไม่ ทำไม? หมอถึงสวมใส่เสื้อกาวน์สีขาว (lab coat)

ในปัจจุบัน เสื้อกาวน์สีขาว เป็นเครื่องแต่งกายตามแบบมาตรฐานของแพทย์ ในประเทศทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทย จนทำให้ เสื้อกาวน์สีขาว   กลายเป็นเอกลักษณ์ของแพทย์ไปแล้ว   เดิมที ก่อนศตวรรษที่ 20 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เครื่องแต่งกายของแพทย์ ...